Vierde Galerij

de prijs van deze schalen varieert van 25 tot 45 euro